“Im Abendrot”, Franz Schubert

Melanie Forgeron, Mezzosoprano
Edward Rushton, Piano